Landbruget: Lad regioner overtage forvaltning af vandløb

KORT NYT21. FEB 2020 11.06

Kommuner svigter opgaven med at aflede store mængder vand, mener Landbrug & Fødevarer. Problemet er ifølge formand Martin Merrild, at centrale vandløb som Gudenå og Storå i Midt- og Vestjylland ikke kan klare udfordringerne med at aflede vandet.

Det skyldes ifølge formanden, at kommunerne, der har ansvaret for vandløbene, i nogle tilfælde svigter deres opgave. Organisationen ønsker vandløbenes evne til at lede vand væk undersøgt og behovet for oprensning og udvidelse kortlagt. Der bør ifølge ham laves forvaltningsplaner overalt, som de kommuner, hvor vandløbene passerer, skal sikre bliver overholdt.

- Det kan jo ikke nytte noget, at en kommune sætter en plan i gang for et vandløb, hvis den plan så ikke bliver overholdt af de andre kommuner nedstrøms vandløbet. Så hvis ikke kommunerne kan koordinere indsatsen, så er det måske en anden myndighed, der skal tage over. Det kunne naturligt ligge hos regionerne, siger Merrild.

Ritzau

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev