Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Geolog ser ingen lette løsninger på fyldte vandløb

KORT NYT22. FEB 2020 7.53

Landbruget har kaldt til stormøde om landmænd og parcelhusejere den 29. februar i Brædstrup. De skal tale om udfordringen med vandmasserne. Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild vil have undersøgt behovet for oprensning og udvidelse af vandløb. Han mener, at kommunerne, der har ansvaret for vedligehold af vandløb, i nogle tilfælde svigter deres ansvar. Men de nuværende problemer med høj vandstand er ikke udelukkende udtryk for kommunal svigt, mener Niels Bering Ovesen, geolog med speciale i hydrologi, Aarhus Universitet:

- Den situation, vi har haft det sidste stykke tid, skyldes primært meget vand fra oven. Det er rekorder, vi snakker om her. Så skal det altså gå galt. Når det er sagt, kan det godt være, at landbruget i nogle tilfælde har ret i, at noget af problemet kunne være afhjulpet med et andet vedligehold af vandløb. Men man kan ikke sige, at det generelt er årsagen til problemet. Det er primært, fordi der er kommet så meget vand, og det kan vandløbene altså ikke tage, siger Niels Bering Ovesen.

Geologen tror mere på en løsning, hvor lavtliggende landbrugsarealer tages ud af produktion. Eksempelvis ved en jordfordeling, hvor landmanden i stedet får et andet, højereliggende stykke jord som kompensation:

- Det er der allerede gang i, og jeg tror, det er noget af det, der kan afhjælpe problemet. Så kan man tage noget jord ud, der kan tåle at blive oversvømmet og bruge det til opmagasinering af vandet, siger han.

Ritzau