Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lærers danskkundskaber er lovlig fyringsgrund

I en ny afgørelse slår Ligebehandlingsnævnet nu fast, at en skolelærers danskkundskaber var lovligt grundlag for afskedigelse. Skolelæreren får dermed ikke medhold i sin klage over, at hun blev udsat for indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse.

Skolelæreren, der er født og opvokset i Polen, underviste en første klasse i matematik, natur/teknik og idræt. Skolen valgte at afskedige hende af hensyn til klassens undervisning, da de sproglige kompetencer kunne være en hindring. 

Efter at sagen i længere tid havde kørt mellem skolen og læreren og hendes faglige organisation, blev sagen indklaget til Ligebehandlingsnævnet med begrundelse i forskelsbehandling. Nævnet har nu vurderet, at fyringen var af læringsmæssige hensyn, hvilket vurderes som et sagligt formål. 

mh

Læs hele afgørelsen på Retsinformation.