DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Læreroverenskomst fornyet efter få dages forhandling
Lærerformand Gordon Ørskov Madsen er "meget tilfreds" med lønløft til blandt andre børnehaveklasseledere i folkeskolen.
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Læreroverenskomst fornyet efter få dages forhandling

Blot få dage efter den overordnede aftale på det kommunale område er den traditionelt vanskelige læreroverenskomst også kommet i hus.
17. FEB 2021 6.49
TEMA: OK21

Blot få dage efter at den overordnede overenskomstaftale for det kommunale området blev landet, er et af de traditionelt vanskelige delområder fulgt efter. Det er overenskomsten mellem Lærernes Centralorganisation og KL, der er kommet i hus og forstærker billedet af usædvanligt gnidningsfri overenskomstfornyelser denne gang.

Læreroverenskomsten gælder kommunalt ansatte lærere, børnehaveklasseledere med flere og bygger oven på weekendens aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for det samlede kommunale arbejdsmarked. Den aftale fastlagde den generelle lønudvikling, mens delaftalen mellem lærerne og KL og forholder sig til de særlige områder, som er relevante for kommunalt ansatte i folkeskolen og undervisningssektoren.

Lærernes Centralorganisations formand, Gordon Ørskov Madsen, der også er formand for Danmarks Lærerforening, erklærer sig "meget tilfreds" med, at aftalen sikrer "en særlig lønudvikling til udvalgte grupper, som har haft behov for et løft", eksempelvis børnehaveklasseledere i folkeskolen.

- Det har også være muligt at sætte midler af til et særligt projekt, som skal sikre en bedre overgang fra læreruddannelsen til ansættelse i folkeskolen. Vi vil ud fra den viden, vi har fra forskning om, hvad der skaber en god start på lærerjobbet, indsamle gode eksempler fra kommunerne. Udvalgte kommuner vil også kunne få hjælp til en god proces lokalt, som kan hjælpe til at få de gode eksempler ud at virke på skolerne og i kommunen, siger Gordon Ørskov Madsen.

Aftalen skal godkendes ved afstemning blandt fagforeningerne i Lærernes Centralorganisation.

Se aftalen.