Lærere og pædagoger for udsatte børn kan bruge foreninger mere

Fredericias samarbejde med civilsamfundet, når det gælder udsatte børn og unges positive udvikling, kortlagt af Vive.

FREDERICIA: Der er potentiale for at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund, når det gælder om at understøtte udsatte børn og unges positive udvikling. Det viser en såkaldt baselinemåling, som Vive har gennemført for Red Barnet i Fredericia Kommune - 'Børnenes Brobygger’, oplyser Vive.

Projektet skal understøtte udsatte børn og unges positive udvikling og styrke den tidligt forebyggende indsats. Det skal ske ved at etablere et tæt og koordineret samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet, for eksempel de lokale sportsklubber eller frivillige sociale tilbud.

Tanken bag brobyggerfunktionen er at skabe værdi og sammenhæng for de udsatte børn og unge ved at kombinere den kommunale tilbudsvifte med civilsamfundets mange tilbud. 

Målingen viser, at kommunale aktører som for eksempel familiekonsulenter og socialrådgivere i højere grad inddrager løsninger fra civilsamfundet, når de møder børn og unge i en udsat position, end medarbejdere i skoler gør. Flere af de kommunale aktører har henvist børn og unge, og dem, der har henvist, har også henvist flere.

Det gælder både i forhold til tilbud bredt i civilsamfundet og til fritidsaktiviteter gennem Fritidspas, der er et team, der yder fritidsvejledning og samarbejder med sportsklubber, spejderforeninger, rollespilsklubber og den kreative skole i kommunen.

Samtidig vurderer lærere og pædagoger på skolerne, at de ville henvise flere børn og unge, hvis de havde mere tid og viden om civilsamfundets tilbud. Baselinemålingen viser altså, at der tilsyneladende er et potentiale for at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og lærere og pædagoger på skolerne

ka

Metodebaselinemålingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 455 kommunale aktører og 96 repræsentanter fra civilsamfundet i Fredericia Kommune.

Hent rapporten.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt