Lær af andre skolers gode ideer og tiltag
Sølystskolen i Silkeborg har gennemgået en stor renovering med fokus på at forbedre skolen indeklima. Det er sket med udgangspunkt i det screeningsværktøj, Silkeborg Kommune har udviklet.
Foto: Claus Bjørn Larsen

Indeklima på skoler:
Lær af andre skolers gode ideer og tiltag

Realdania klar med ny publikation med i alt 30 gode ideer til at forbedre indeklimaet på skolen.

I alt 30 skoler har bidraget til Realdanias nye publikation om godt indeklima i skolen. Den samler gode eksempler og skal inspirere kommuner og skoler til gode tiltag.

Fx. oplevede en biologilærer på en Aarhus-skole, at elevernes koncentration faldt, og trætheden steg, efterhånden som de enkelte lektioner skred frem. Det blev der lavet om på med et nyt undervisningsforløb i naturfag med tilhørende sensorer, der blandt andet måler CO2 og temperatur i lokalet. Det gav eleverne større bevidsthed om indeklimaets betydning for deres koncentrationsevne og øgede opmærksomheden på at lufte ud. 

Det er ét af 30 eksempler i publikationen, hvor indeklimaet er forbedret med vidt forskellige metoder, indsatser og budgetter.

- I størstedelen af landets skoler bliver grænseværdierne for især CO2 og støj overskredet i store dele af undervisningstiden, ligesom der ofte er for lidt lys og ringe temperatur. Vi ved til gengæld også, at der er mange gode eksempler fra hele landet på, hvordan indeklimaet på skoler kan forbedres. Vi samlede 30 af dem i en ny publikation med det formål at vise den meget store variation i løsninger, der findes derude. At der er mange veje til at skabe en positiv forandring for både lærere og elever uanset udgangspunkt og ikke mindst budget, siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Se hele eksempelsamlingen, der også beskriver tiltag i bl.a. Silkeborg, som man har taget til sig i Randers, og Fredensborg, hvor en kunstig kanariefugl pipper, når der skal luftes ud, hos Realdania.

ibs