Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Længere sagsbehandling efter nyt bygningsreglement

"Bureaukratisering og kompleksitet" i bygningsreglement fra 2018 har været skidt for udviklingen i sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstiderne for byggesager steg i gennemsnit for alle kommuner med 11 pct. fra 2019 til 2020, oplyser KL, der har fulgt udviklingen, siden der blev aftalt servicemål i kommuneaftalen for 2015. Især det nye bygningsreglement fra 2018 har haft store konsekvenser for sagsbehandlingstiderne.

Tallene for 2020 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på alle byggesager på tværs af landet er steget fra 54 dage i 2019 til 62 dage i 2020. Landsgennemsnittet ligger på de fem sagskategorier over de konkrete servicemål for kommunernes sagsbehandlingstid, som regeringen og KL blev enige om i 2015

KL finder en stor del af forklaringen i "den bureaukratisering og kompleksitet, som bygningsreglementet har medført".

- Vi har hørt fra en række kommuner, at de ansætter flere sagsbehandlere for at få bugt med sagsbunkerne. Men antallet af forespørgsler og mængden af dokumentation, de skal forholde sig til, er vokset ud af proportioner. Det skaber stor frustration hos både private ansøgere, byggebranchen og kommunerne, siger formanden for KL's miljø- og forsyningsudvalg, Frederikshavn-borgmester Birgit S. Hansen (S).

KL foreslår at forenkle byggesagsbehandlingen for småbyggerier og mindre ombygninger og renoveringer, så et krav om certificerede rådgivere kun skal gælde større og komplekst byggeri.

mk

Se KL's servicemålsstatistik for 2020.