Kvinder stemmer rødt, mænd stemmer blåt
Syv kvindelige kandidater for Socialdemokratiet i Brønderslev stak hovederne sammen på Café Kox op til KV17 i et forsøg på at få flere kvinder valgt ind.
Foto: Hans Ravn, Ritzau Scanpix

KV21:
Kvinder stemmer rødt, mænd stemmer blåt

Køn er blevet en ny skillelinje ved valg i Danmark. Det viser ny forskning på baggrund af alle folketingsvalg siden 1971. Især højtuddannede kvinder stemmer rødt.
22. MAJ 2021 9.00

PODCAST: I løbet af de seneste 50 år har køn udviklet sig til at blive en markant skillelinje ved valgene i Danmark. Kort sagt stemmer kvinder rødt og mænd blåt.

Det viser international forskning i de danske folketingsvalg siden 1971, som netop er udgivet på et anerkendt amerikansk universitetsforlag med titlen The Danish Voter. 

Professor Rune Stubager, Aarhus Universitet, og professor Kasper Møller Hansen, Københavns Universitet, er de to danske forskere, som har været med sammen med topforskere fra USA og Canada.

Højtuddannede kvinder

I podcasten Vi nørder valg fortæller Kasper Møller Hansen om undersøgelsen, der bygger på en gennemgang af alle de spørgeskemaundersøgelser, som der er foretaget ved hvert folketingsvalg de seneste 50 år.

Og han fremhæver, at der op gennem 1970'erne og 1980'erne ikke var den store forskel på kvinders og mænds valg, men ved de senere valg er afstanden mellem kvinder og mænd blevet større og større:

- Vi står i en situation, hvor forskellen mellem kønnene er større end nogensinde, kvinderne stemmer i højere grad rødt og mændene stemmer blåt.

Hvis der også tages højde for uddannelse, så viser forskningen, at der er en stor overvægt, op til 20 procent, af højtuddannede kvinder, som stemmer rødt sammenlignet med mænd, der kommer senere igang med uddannelser og vælger kortere uddannelser.

Der er meget mere om den danske vælger i Vi nørder valg.