Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kun få brugte biblioteker digitalt før coronakrisen

Før coronakrisen kom borgerne oftere på de fysiske biblioteker end på de digitale tjenester, viser statistik.
3. MAJ 2020 11.00

Landets fysiske biblioteker er i øjeblikket lukket af coronakrisen, så brugerne er henvist til at bruge de digitale tjenester.

Det kan måske vende op og ned på vanerne, også på længere sigt, for før krisen var brugen af bibliotekernes digitale tjenester meget lavere end de fysiske besøg på bibliotekerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I den såkaldte kulturvaneundersøgelse er borgere blevet spurgt til deres brug af digitale tjenester de seneste tre måneder.

72 pct. svarer, at de ikke har brugt nogen, og blandt de øvrige er det især det lokale biblioteks hjemmeside, der bliver brugt. Tallene er fra 2018.

Låner og afleverer

Når borgerne bliver spurgt, hvorfor de kommer på det fysiske bibliotek, svarer langt de fleste, at det er for at låne eller aflevere fysiske bøger, aviser eller magasiner. Det har 33 pct. af befolkningen gjort de seneste tre måneder.

Seks pct. kommer for at studere eller mødes med andre, flest blandt de unge, nogle kommer for at hente inspiration, printe, høre foredrag og koncerter eller deltage i børneaktiviteter, mens kun en procent kommer for at få hjælp til informationssøgning eller it-vejledning, viser tallene.

Bibliotekerne kæmper for at få de yngste tilbage - læs mere på kommunen.dk