Konkret forslag til undersøgelse af Jobcenter Randers
Fire partier i Randers Byråd kommer nu med konkret forslag til at undersøge byens kritiserede jobcenter.
Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

PTSD-sag:
Konkret forslag til undersøgelse af Jobcenter Randers

Som bebudet kommer fire partier nu med et udarbejdet forslag til undersøgelse af Jobcenter Randers.

RANDERS: På baggrund af en sag, hvor Jobcenter Randers flere gange sendte en PTSD-ramt borger ud i jobforløb, der forværrede hans tilstand, kommer Beboerlisten, Østbroen, Enhedslisten og Velfærdslisten nu med et konkret forslag til en ekstern undersøgelse af Jobcenter Randers, oplyser de fire partier.

Undersøgelse skal kortlægge og identificere de problematikker, der måtte være på Jobcenter Randers, og der lægges i forslaget op til en bred undersøgelse. Om undersøgelsens formål står der i forslaget:

"Målet er at undersøge, om afklaringen af arbejdsevnen for borgere, der på grund af sygdom, ulykke, handicap, sociale forhold eller lign. kan have en nedsat arbejdsevne, kan ske på en hurtigere og for borgerne bedre måde, end det er tilfældet i dag, herunder at der i højere grad tages fornødne hensyn til borgerens helbredsmæssige forhold." 

Spørgsmål til afklaring

Undersøgelsen foreslås at afdække en lang række spørgsmål. Fx om praktikforløb kan tilrettelægges anderledes, så der bliver færre af dem - det skal afklares ved at gennemgå sager, hvor der har været mindst tre virksomhedspraktikker. Det spørges også om evidens for, at indsatser fører til forbedring af arbejdsevnen, og om hvorvidt jobcentet inddrager sundhedsfaglige udtalelser og vurderinger.

Undersøgelsen skal også se på, om byrådet eller et af dets udvalg kan vedtage retningslinjer eller regler for skønsudøvelsen, og i hvilket opfang politikerne kan bestemme, at forvaltningen forelægger principielle sager for byråd eller udvalg, og om politikerne i tvivlstilfælde kan bestemme, hvordan lovgivningen skal fortolkes.

Det foreslås også at inddrage faglige organisationer og erhvervsliv ved kvalitative interviews for få vurdering herfra af, om afklaringen af arbejdsevne sker til strækkeligt hurtigt. Derudover foreslås det at interviewe medarbejdere for at få deres vurdering af, hvordan sagsbehandlingen kan blive mere borgervenlig, og at interviewe borgere med langvarig tilknytning til jobcentret. Endelig vil partierne bag forslaget have gennemgået samtlige afsluttede resourceforløb, for at se, hvad de førte til.

Ekstern undersøgelse

De fire partier foreslår, at undersøgelsen skal laves af eksterne aktører, og at den administrativt varetages af kommunaldirektøren og borgerrådgiveren i forening. Derudover ønsker partierne nedsat en politisk styregruppe med medlemmer fra alle partier i byrådet men pointerer, at kun byrådet har kompetence til at træffe beslutninger om undersøgelsen.

Partiernes forslag til undersøgelse af Jobcenter Randers kan ses her.

cwa