Kommunerne hører langtfra alle børn i deres egne sager

Fortsat mange fejl i sagsbehandlingen i kommunerne, når det handler om udsatte børn og unge.
25. JUN 2021 6.27

Kun i 61 pct. af alle sager om udsatte børn og unge overholder kommunerne lovkravet om at afholde en børnesamtale, hvor barnet eller den unge høres inden, der træffes beslutning om, hvad der skal ske med dem.

Tallet stammer fra 2021-udgaven af Børnesagsbarometret, hvor Ankestyrelsen årligt undersøger kommunernes sagsbehandling, når det kommer til området for udsatte børn og unge. Årets rapport er baseret på 708 sager fra 27 kommuner.

- Det er langtfra godt nok, at kommunerne har så store problemer med at inddrage børnene i deres egne sager, siger socialminister Astrid Krag (S).

- Det er helt afgørende, at vi får inddraget børnene i deres egne sager, for det er jo ikke bare en sag, det er barnets liv. At der ikke bliver holdt de børnesamtaler, der er krav om, gør mig bekymret for, om man får sikret den rette hjælp til børnene, siger hun.

KL: Ikke godt nok

KL er bestemt heller ikke tilfreds, siger kontorchef Janet Samuel fra KL's Center for Sundheds- og Socialpolitik.

- Regler er regler, og de skal selvfølgelig overholdes. Så der er ingen tvivl om, at det her ikke er godt nok, siger hun.

Både Astrid Krag og KL er enige om, at den politiske aftale Børnene Først fra maj, som skal sikre børn flere rettigheder, vil gavne området. Den sikrer blandt andet to sagsbehandlere på de tungeste sager og sikrer børn selvstændig partsstatus, fra barnet fylder ti år.

Alt sammen forbedringer for området, mener Janet Samuel. Men det kan ikke stå alene, da flere af de allerede lovsikrede rettigheder, børn har i dag, ikke overholdes.

Børnerådet: Brug for mere tid

Det er Agi Csonka, formand for Børnerådet, enig i.

- Jeg har svært ved at se, hvordan ambitionerne fra Børnene Først skal indfris, når man stadigvæk efter mange år ikke overholder loven i forhold til at inddrage børn, siger hun.

Agi Csonka peger på, at det især er socialrådgiverne, der skal klædes bedre på til at klare sagsbehandlingen og i særdeleshed børnesamtalerne med udsatte børn og unge.

- Det er ikke nemt at møde en 5-, 10- eller 14-årig, lige præcis på det niveau de er. Så det er en meget, meget vigtig kompetence, socialrådgiverne skal have. Men de skal også have mere tid. For det tager tid eksempelvis at vinde børns tillid og lytte ordentligt til, hvad barnet har at sige, siger hun.

Ritzau