Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Rebild Kommune

Kommuner slipper for bræmme-kontrol

Fødevareministeriet skal overtage kontrollen med de eksisterende to meter bræmmer
21. MAJ 2012 15.33

I fremtiden skal kommunene ikke længere kontrollere, om reglerne om to meter dyrkningsfrie bræmmer ved højt målsatte og naturlige vandløb bliver overholdt af landmændene. Kontrollen overgår i stedet til Fødevareministeriet, som herefter skal kontrollere den samlede, nye randzone på op til 10 meter. Det oplyser fødevareminister Mette Gjerskov (S) ifølge LandbrugsAvisen i et svar til Esben Lunde Larsen (V):

'Kommunerne skal ikke administrere randzonerne. Kommunerne skal alene som vandløbsmyndighed være med til i givet fald at afgøre, om et vandløb er omfattet af vandløbsloven.'

Med hensyn til to meter bræmmerne fremgår det af den tidligere VK-regerings Grøn Vækstaftale, at den myndighed, der står for kontrollen af randzonerne, også overtager kontrollen med to meter bræmmerne,' skriver Mette Gjerskov bl.a. og videre: '...Så det er planen, at Fødevareministeriet overtager kontrollen med 2 m bræmmerne.'

ka