Kommuner skal sætte frister for, hvor lang tid de må bruge

Ja, frister for sagsbehandling gælder også på beskæftigelsesområdet, lyder det i en udtalelse fra Ankestyrelsen.

HØJE-TAASTRUP: Ifølge loven skal kommuner fastsætte sagsbehandlingsfrister på dele af beskæftigelsesområdet, helt bestemt når kommuner eksempelvis behandler sager om kontanthjælp og social pension.

Sådan lyder det fra Ankestyrelsen, efter Høje-Taastrup Kommune har bedt styrelsen vurdere, om kravet i retssikkerhedslovens § 3, som betyder, at kommuner skal fastsætte frister for, hvor lang tid de må bruge på at behandle en ansøgning, også gælder på beskæftigelsesområdet.

Da retssikkerhedslovens bestemmelser gælder for det sociale område, gælder den også, når kommuner behandler og afgør sager inden for en række beskæftigelsesrelaterede områder, for eksempel ved lov om social pension, førtidspension, aktiv beskæftigelsesindsats, seniorjob og kontantydelse, lyder det fra Ankestyrelsen.

Det medfører ifølge styrelsen, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for ansøgninger på blandt andet området for enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik og på pensionsområdet efter lov om social pension.

Høje-Taastrup spurgte også til, om den tid, kommunen bruger på sagsoplysning, fx ved offentliggørelse af sagsbehandlingsfristerne, skal indgå i beregningen af selve sagsbehandlingstiden. Svaret er her ja: Da fristen regnes fra ansøgnings- til afgørelsestidspunktet, indgår kommunens sagsoplysning også i sagsbehandlingstiden, lyder det.

 

Læs hele afgørelsen her.

Se flere stillinger
Nyhedsbrev