Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Kolding er blandt de kommuner, som har været frustrerede over at skulle vente på de nationale myndigheder, før man fik lov at lukke skoler og institutioner - her Brændkjærskolen.
Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix

Kommuner får lov selv at lukke skoler og institutioner

Ved lokale smitteudbrud får kommunerne flere beføjelser, fremgår det af aftale om genåbning.

Den nye genåbningsaftale, som i aftes blev forhandlet på plads af et bredt flertal i Folketinget, giver nye beføjelser til kommuner, som oplever hurtig smittestigning.

En del af aftalen er nemlig, at der skal lukkes hurtigt og effektivt ned lokalt, hvis smitten stiger et sted. Der kan være tale om både nedlukninger og udskydelser i forhold til genåbningsplanen, og det kan gælde for en enkelt institution, et lokalområde, en kommune, en landsdel eller en region.

Aftalepartierne er "enige om, at det kommunale niveau – som supplement til de beføjelser de statslige myndigheder har i dag – skal have bedre muligheder for at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt," står der i aftalen.

"Det betyder, at kommunerne skal have øgede beføjelser til f.eks. at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten," står der.

Kritik af ventetid

Flere smitteramte kommuner har klaget over, at det tog for lang tid, før Styrelsen for Patientsikkerhed lukkede fx skoler, fordi det først krævede en bekendtgørelse.

Som reglerne har været hidtil, må en kommune kun lukke efter en individuel vurdering af smitten på en skole, mens man ikke selv må lave forebyggende nedlukninger i et helt lokalområde. 

Men det bliver der altså nu lavet om på. Der står i aftalen, at regeringen "hurtigst muligt" skal tage intiativ til at sikre kommunerne de øgede beføjelser.