Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommune ønsker 12-timers vagter i ældreplejen

Som led i frikommuneforsøget vil Odsherred kunne vagtsætte SOSU'er til 12-timers vagter, bl.a. for at skabe mere helhed i ældreplejen

ODSHERRED: Kommunen har nu udpeget endnu et konkret område, hvor den ønsker at eksperimentere: Det gælder ønsker om at indføre mere fleksible arbejdstidsregler på ældreområdet.

Formålet er at kunne levere en bedre service overfor de ældre, og samtidig tilbyde medarbejderne mulighed for at tilrettelægge deres arbejdsuge på en måde, så de skaber flere sammenhængende fridage, og dermed større fleksibilitet i privatlivet.

Tanken er at skabe et antal 12-timers vagter, både på plejecentrene og i hjemmeplejen, f.eks. fra kl. 7-19. Det giver mulighed for at flytte en større del af dagens planlagte aktiviteter til eftermiddagstimerne, hvilket passer mange ældre bedre, da mange er mest friske om eftermiddagen. Det kan f.eks. være et bad, der lægges i eftermiddagstimerne, i stedet for i formiddagstimerne.

I dag foregår langt de fleste aktiviteter i formiddagstimerne, fordi de fleste medarbejdere møder ind i morgentimerne, hvor der er spidsbelastning, og efter de nuværende regler går de så hjem igen omkring kl. 14. Det betyder, at eftermiddagene på især plejecentrene bliver meget stille, fordi der er langt færre medarbejdere i eftermiddagstimerne, end om formiddagen.

Med et større antal medarbejdere på arbejde i eftermiddagstimerne vil der helt automatisk blive mere liv på plejecentrene, og der kan etableres en døgnrytme, som passer flere ældre godt.

Forsøget er ikke gået i gang endnu, men er en del af kommunens ansøgning om at blive frikommune. Det bliver først iværksat efter en forhandling med FOA og indgåelse af en aftale, og det bliver helt frivilligt for medarbejderne. Men flere af dem har selv påpeget behovet og ønsket.

Men der er ingen, skal kunne få længere vagter, hvis de ikke ønsker det. Fordelen for medarbejderne vil være, at de kan samle deres arbejdsuge på et færre antal dage, og dermed opnå flere sammenhængende fridage, hvilket mange er interesserede i.

Borgmester Thomas Adelskov, S, har nu taget initiativ til at invitere FOA til et første møde om sagen.

mou