DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ligebehandlingsnævnet:
Kommune måtte gerne afslå gratis undervisning i nepalesisk

Det er helt efter reglerne, at nabokommuner har forskellige regler.

Det er ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en dreng med en nepalesisk mor ikke kan få gratis undervisning i nepalesisk, selvom nabokommunen tilbyder det. 

Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort i en klagesag, hvor en dansk far til en syv-årig dreng med nepalesisk mor havde klaget på vegne af sønnen.

Forældrene ønskede at sende drengen til modersmålsundervisning i nepalesisk, hvilket kunne foregå i nabokommunen, som tilbød det gratis for kommunens egne børn. Men familien have fået at vide, at de selv skulle betale 4.667 kr. om året for undervisningen.

Havde moderen derimod været fra et EU- eller EØS-land (fx Norge), ville hjemkommunen betale for undervisningen. Det opfatter familien som forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Men kommunen får medhold i sin beslutning i nævnet. I 2002 vedtog Folketinget nemlig en ændring af de tidligere regler om modersmålsundervisning, så kun tosprogede børn fra EU- og EØS-lande samt Grønland og Færøerne har krav på modersmålsundervisning.

Formålet var at give kommunerne større frihedsgrader til at tilrettelægge den integrationsproces, der gav bedst mening lokalt. Derfor har kommunen ikke handlet i strid med reglerne, selv om nabokommunen har valgt at have et andet tilbud, afgjorde nævnet.

 

Se afgørelsen.