Kommunalt ansatte snagede i 300 personers følsomme oplysninger

To ansatte i Horsens Kommune er blevet afskediget, og sagen er meldt til Datatilsynet og politiet.
24. SEP 2021 6.02

HORSENS: Cirka 300 personer har disse dage modtaget et brev i e-Boks vedrørende en mistanke om, at der er blevet snaget i deres personoplysninger, oplyser TV2 Østjylland.

- Vi har haft to medarbejdere, der uberettiget har slået en række personer op i cpr-registret, siger Jes Svenninggaard, der er direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune.

Han fortæller, at sagen er meldt til Datatilsynet, ligesom den er overdraget til politiet, der skal vurdere, om der er sket noget strafbart.

Ifølge tv-stationens oplysninger er de to personer begge blevet afskediget i kølvandet på sagen. Den oplysning ønsker Jes Svenninggard hverken at be- eller afkræfte, men han siger, at deres ansættelsesforhold er stoppet.

Ifølge Jes Svenninggaard er det svært at se en rød tråd i forhold til de personer, de to ansatte har slået op i systemet.

- Mit bud er, at det er sket af ren nysgerrighed. Men jeg ved det ikke, siger Jes Svenninggaard.

Han ønsker ikke at gå i detaljer om de to tidligere ansattes funktionsbeskrivelse og relation, men han fortæller dog, at de har haft en "sammenlignelig funktion" i kommunen.

- Det har været en del af deres arbejde at have adgang til personoplysninger, tilføjer Jes Svenninggaard.

De to ansatte har ved deres søgninger kunnet se navn, adresse, cpr-nummer samt nære familierelationer.

Ny kontrol

Kommunen blev bekendt med sagen for nogle uger siden.

- Det gjorde vi ved, at den ene af de to medarbejdere i offentligt rum i forbindelse med et møde giver os anledning til at tro, at han laver opslag, som han ikke burde gøre, siger Jes Svenninggaard.

Han fortæller, at der straks blev lukket ned for vedkommendes adgang til systemet og rejst en personalesag, mens omfanget blev undersøgt nærmere.

Det er uvist, hvor længe de to ansatte har snaget i folks personfølsomme oplysninger.

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvor lang en periode det strækker sig over, da systemet kun gemmer data syv måneder tilbage. Men vi kan se, at det som minimum er sket i syv måneder, siger Jes Svenninggaard.

Sagen har nu fået Horsens Kommune til at indføre kontrol i forhold til medarbejdernes brug af cpr-registret fremadrettet.

- Vi har indført en ny systematik for kontrol, så vi periodisk går ind og laver stikprøver for at se på den faglige begrundelse for at lave de pågældende opslag i systemet. Vi har kontroller med vores egne systemer, men vi har ikke før været opmærksom på, at vi også skulle have et kontrolsystem ved opslag i cpr-registret, siger Jes Svenninggaard.

Ifølge Horsens Kommune er alle de borgere, som kommunen har kendskab til er involveret, blevet informeret om sagen.

ka