Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunalordførere dumper nye sammenlægninger

For regeringen handler det mere om at forbedre og forny den offentlige sektor end at nedlægge regioner eller sammenlægge kommuner
12. OKT 2011 10.54

Af Camilla Boyhus Madsen [email protected]


Spørgsmålet er, om det vil være gavnligt at sammenlægge nogle af de mindre hovedstadskommuner og dermed opnå stordriftsfordele. Helsingørs borgmester Johannes Hecht-Nielsen (V) er parat til at nedlægge den nuværende Helsingør Kommune og fusionere med Gribskov og Fredensborg kommuner. Det vil betyde, at kommunen vokser fra 60.000 til 140.000 indbyggere.

Derimod mener den nye regerings kommunalordførere ikke, at sammenlægninger er løsningen på kommunernes udfordringer. SFs kommunalordfører Lisbeth Bech Poulsen forholder sig kritisk til tanken om, at større er bedre. Under overskriften ‘Stordriftsulemper' skriver hun i sit indlæg på debatforummet AGORA:

- For det første er der ikke nogen forskning, der indikerer at kommuner over 50.000 indbyggere bliver rigere eller leverer bedre eller billigere velfærd på kommunale kerneområder som børne-, skole- og ældrepolitik. Tværtimod mener jeg, på linje med den daværende strukturkommission, at man kan tale om begyndende stordriftsulemper, når kommuner bliver ret meget større.

I stedet er regeringens kommunalordførere enige i, at man bør se på, hvordan kommunernes vilkår kan forbedres uden at ændre ved den ydre struktur.

Indhold fremfor struktur
Socialdemokraternes kommunalordfører Simon Kollerup mener, at man skal være varsom med at gennemføre større ændringer kun fem år efter kommunalreformen. Det kan skabe utryghed for ansatte og borgere:

- Vi skal vise respekt for de mange medarbejdere og politikere, der har gjort en stor indsats for at få det bedste ud af kommunalreformen - og give borgerne tryghed for, at deres sundhedsvæsen og velfærdsservice ikke skal presses af nye store omstruktureringer.

Simon Kollerup foreslår derfor, at fokus bør være på, hvorvidt kommunerne er i stand til at levere kvalitet i deres ydelser:

- I stedet for at stirre os blinde på strukturen skal vi se mere på indholdet i kommunerne.

For regeringen handler diskussionen om den offentlige sektor mere om indhold end struktur, mere om at forbedre og forny den offentlige sektor end at nedlægge regioner eller sammenlægge kommuner.

Afbureakratisering
Radikale Venstres kommunalordfører Liv Holm Andersen er enig med SFs og socialdemokraternes kommunalordførere i, at fokus bør være på indhold. I sit indlæg på AGORA påpeger hun, at reformer er nødvendige for at sikre kernevelfærden i kommunerne. Velfærdsydelser skal være billigere at producere - både for de små og store kommuner. For at dette kan lade sig gøre, er det ifølge Liv Holm Andersen nødvendigt med afbureaukratisering og en tillidsreform.

Alle tre ordførere lægger dog vægt på kommunernes selvstyre og understreger, at spørgsmålet om sammenlægninger i sidste ende er op til kommunernes egne vurderinger.

Gennemsnitsstørrelsen for alle 98 kommuner er 56.804 indbyggere
Gennemsnittet for de 28 kommuner i Region  Hovedstaden - undtagen København - er 41.501 indbyggere.

Er hovedstadskommunerne store nok til at håndtere de kommunale udfordringer? Deltag i debatten her