Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KOMBIT skal kortlægge KMD-priser

Baggrunden for prisstigninger på 17 monopolsystemer fra KMD skal undersøges
1. FEB 2012 9.13

Mange kommuner oplever væsentlige prisstigninger på de 17 KMD-monopolsystemer ved genforhandling af deres betalingsaftaler med KMD, oplyser KOMBIT.

Den konkrete prisudvikling er ukendt, og derfor har KOMBIT på opfordring fra kommunerne igangsat en analyse for at kortlægge den præcise prisudvikling i perioden 2009 til 2012.

En række kommuner har kort før jul bemyndiget KOMBIT til at indhente de relevante data hos KMD. KMD har leveret et første dataudtræk for kommunerne, men i hovedparten af tilfældene er der ikke blevet leveret data om det faktisk fakturerede forbrug, men om det forventede forbrug. Dette kan ikke ligge til grund til analysen, hvorfor KOMBIT på vegne af kommunerne netop nu er i dialog med KMD om at få leveret det korrekte datamateriale.

KOMBIT vil gennemføre analysen, når datamaterialet er os i hænde og offentliggøre resultaterne, så snart de ligger klar.

ka