Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kønskvoter i strid med retsprincipper

Ifølge en CEPOS-analyse mener 50 pct. af danskerne, at kønskvoter i bestyrelser er en dårlig idé

En ny analyse fra tænketanken CEPOS peger på, at forslaget fra EU om indførsel af kønskvoter i bestyrelser strider mod grundlæggende retsprincipper om forbud mod forskelsbehandling og lighed for loven.

- Den danske Grundlov hviler på forudsætningen om ligestilling mellem kvinder og mænd, ligesom danske retsprincipper baserer sig på EU- og menneskerettens forbud mod forskelsbehandling. Det betyder, at mænd og kvinder i dag er ligestillede i den forstand, at de skal have lige muligheder. At indføre nationale bestemmelser om, at et vist antal bestyrelsesposter, professorstillinger eller direktørposter skal være øremærkede kvinder ville afskære mænd fra 'lighed i muligheder' og således være i strid med grundlæggende retsprincipper, siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent i CEPOS Henriette Kinnunen.

lcl