Køges model til mindre fravær i skolerne udbredes
I Køge Kommune taler man ikke om skolefravær men om "skoletilvær", og modellen med at gøre skolen, til et sted man ikke vil gå glip af, skal nu inspirere andre kommuner. (Modelfoto).
Foto: Johner Images/Johner, Ritzau Scanpix

Køges model til mindre fravær i skolerne udbredes

Undervisningsministeriet har udvalgt Køge Kommunes model til mindre fravær i skolerne som "Best Practice".
24. MAJ 2022 7.15

KØGE: Køge Kommunes indsats for at nedbringe fraværet for elever i kommunens folkeskoler, projekt "Er du på vej?", har vist så gode resultater, at den nu er udvalgt blandt 21 indsatser landet over som dén case, Undervisningsministeriet ønsker at gå videre med i indsatsen mod elevfravær, oplyser Køge Kommune. 

- Der har været en tendens til at fokusere meget på, hvad barnet og forældrene kan gøre anderledes for at få fraværet ned. Vi har valgt at fokusere på, hvad skolen kan gøre anderledes. Og derfor arbejder vi intensivt på at skabe fællesskaber og undervisning, som børn og unge ikke har lyst til at blive væk fra. Vi valgte fra starten at kalde vores strategi for "skoletilvær" i stedet for "skolefravær", hvilket er meget sigende for hele indsatsen, siger formand for skoleudvalget i Køge Ali Yahya (SF). 

Ved med projekt "Er du på vej?" at fokusere på at gøre skolen til et sted, eleverne ikke har lyst til at blive væk fra, er det fx lykkedes at få fraværet på kommunens 10. klassecenter ned på 5,2 pct. i 2021 - mod en fraværsprocent på 9,2 i skoleåret 2018/2019.

Holdet bag metoden

Metoden bag "Er du på vej?" er udviklet i samarbejde med forsker Helle Rabøl Hansen, der allerede i 2019 holdt oplæg for alle skoleledere, og repræsentanter fra skoleafdelingen/skoleområdet, PPR og familieafdelingen.

Ud over at gøre skolen til et sted, man nødig vil gå glip af, er det også essentielt i metoden at inddrage eleverne og vise, at de er værdsat. Fx ved at en lærer eller klassekammerat sender besked til en fraværende med spørgsmålet, om vedkommende er på vej. Den pointe har navngivet metoden, der altså både refererer til det forebyggende arbejde og elevindragelsen.

Tre specifikke implementeringsindsatser er på spil i Køge: et rejsehold, der tilbyder sparring på de enkelte skoler, pilotprojekter med fokus på elevinddragelse/aktivering og uddannelse til udvalgte medarbejdere på alle skoler med fokus på at styrke fælleskabet omkring undervisningen.

Til inspiration for andre

I Undervisningsministeriet bliver der nu lavet en dybdegående beskrivelse af Køge-modellen, som vil blive tilgængelig som "Best Practice" på ministeriets hjemmeside. På sigt kan det også være, at der oprettes en pulje med økonomiske midler, som andre kommuner kan søge for at prøve modellen af.

- Jeg er meget begejstret over, at vi i samarbejde med Undervisningsministeriet kan give vores gode erfaringer videre og glæder mig meget til at følge effekten af indsatsen de kommende år. Jeg vil gerne rose hele vores skoleafdeling, familieafdeling, vores samarbejdspartnere, lærere og pædagoger for et fantastisk arbejde. Deres evne til at samarbejde og inddrage eleverne fra starten er en af grundene til projektets succes, siger Ali Yahya.

cwa