DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Københavnsk håndsrækning til unge og ældres trivsel

KORT NYT25. MAR 2021 12.10
TEMA: Corona

KØBENHAVN: Efter et år med corona har der været stort fokus på trivslen blandt unge og ældre. Derfor har Københavns Kommune netop afsat 18 mio. kr. til forskellige initiativer, der skal styrke den mentale trivsel gennem samtaler og sociale relationer. Pengene kommer efter forhandlinger om fordelingen af overførte midler fra sidste års budget.

København har oplevet en stigende efterspørgsel på de eksisterende tilbud med bl.a. psykologhjælp til ældre. Derfor målrettes en stor del af de afsatte midler, 13,8 mio. kr., til mere klippekortstid i hjemmeplejen, aktiviteter på plejehjemmene og mere tid alene for plejehjemsbeboerne med medarbejdere.

Den pressede psykologhjælp får også en håndsrækning, da der er blevet sat 2,2 mio. kr. af til psykologsamtaler for både unge og ældre. For de unge er der også andre initiativer til at skabe aktiviteter. Det samlede forkus for hele puljen, der er blevet sat af, er at øge trivslen og hjælpe de sociale relationer og aktiviteter igang igen.

mh