Københavnsk forsøg nedlægger 66 p-pladser

KORT NYT11. JUN 2021 7.22

KØBENHAVN: De kommende fire måneder er parkeringen fjernet i fem kendte gader i Indre By som en del af en forsøgsordning, hvor fodgængere får fortrinsret på kørebanerne, mens små træer og bænke erstatter parkeringspladserne. De fem byrumsforsøg løber frem til udgangen af september, oplyser teknik- og miljøforvaltningen.

Der nedlægges i alt 66 parkeringspladser i forsøgsperioden. I flere af de midlertidige gågader vil bilkørsel fortsat være tilladt, men det skal foregå på fodgængernes præmisser, og bilisterne opfordres til at benytte parkeringshuse.

I løbet af forsøgsperioden vil kommunen gå i dialog med beboere, erhvervsliv og besøgende i området for at høre til erfaringerne med forsøgene.

ka