Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Københavns samarbejdsmodel om jobklubber får DA- og forskerkritik

1000 nyledige har brugt ASS - Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn - til ledighedsforløb. En forsker foretrækker, at ASS, der er ejet af fagbevægelsen, havde vundet et decideret udbud. FOA afviser kritikken
16. MAJ 2011 5.40

Af Knud Abildtrup

KØBENHAVN: En række a-kasser i København sender ledige til jobkurser i ASS, der efter en kommunal samarbejdsmodel kom i værk, blev oprettet til formålet. Det er i Dansk Arbejdsgiverforenings magasin Agenda blevet til et spørgsmål om, at a-kasserne trækker penge ud af kommunen i forbindelse med et arbejde, der ellers skulle være gratis for kommunen:

'Fire a-kasser gav forrige år Københavns Kommune et godt tilbud: Lad os klare opgaven med at hjælpe de af vores medlemmer, der lige er blevet ledige, i job igen - vi gør det gratis. Kommunen sagde ja, selv om opgaven et par måneder forinden var blevet overdraget til kommunen i forbindelse med kommunaliseringen af jobcentrene. Ordningen kørte som et forsøg i hele 2010 og er netop blevet gjort permanent. Men på trods af, at a-kassernes arbejde med de nyledige var en gratis ydelse, blev fagbevægelsen alligevel betalt af bagvejen,' skriver Agenda.

De fire a-kasser er fra 3F, TIB, FOA og Dansk Metal.

Burde være decideret udbud
Agenda noterer også, at kommunen bevilgede 2 mio. kr. til jobklubber, og at det var op til a-kasserne at bestemme, hvilken anden aktør, der skulle have opgaven. Det blev så ASS, som har haft de første 1000 ledige dagpengemodtagere. I år er bevillingen øget til 5 mio. kr.

Thomas Bredgaard, lektor på Aalborg Universitet, mener ifølge Agenda, at man fra samfundets side bør finde den bedste og billigste anden aktør. At Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn skulle være billigst og bedst, er ikke dokumenteret. Det ville være bedre, hvis de havde vundet et decideret udbud.

Direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kaj Ove Christiansen, understreger, at a-kasserne kan vælge mellem en håndfuld andre aktører, der er godkendt af beskæftigelsesregionen, så opgaven er fuldt konkurrenceudsat.

Skeptisk Støjberg
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har fra starten været skeptisk over for forsøget og synes, at indsatsen skal tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for de ledige, ikke hvad der gavner fagbevægelsen i København.

ASS afviser over for foa.dk, at det forholder sig som beskrevet i Agenda:

- Der er ingen penge mellem os og de lokale fagforeninger. Den betaling, vi får af jobcentrene, går til lærerlønninger. Et eventuelt overskud vil ikke gå til foreningerne. Det skal i følge vores vedtægter bruges til at gøre mere for at få ledige i arbejde, siger ASS' forretningsfører Jacob Norus.

Ordningen kørte sidste år som et forsøg, som i følge Jacob Norus gav ASS et underskud på omkring 300.000 kr. I år er ordningen gjort permanent, og ASS regner med, at økonomien vil løbe rundt.