Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København kan forbedre skoler, veje og sundhed for en milliard

S, SF, R og K er enige om en stor anlægspakke til knap en milliard kroner. Finansieringen skyldes god økonomistyring med mindreforbrug de senere år

KØBENHAVN: Med 'KBH I VÆKST' sætter partierne blandt andet 231
millioner kroner til færdigrenovering - herunder energirenovering - af
seks folkeskoler i hovedstaden. En indsats der understøtter ambitionen
om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Hovedstaden vokser med 1.000 nye københavnere om måneden, og
nye opjusterede befolkningsprognoser viser, at der i 2025 vil være
637.000 københavnere - det er 100.000 flere end i dag.

Anlægspakken er målrettet en række af de udfordringer, som byens voksende indbyggertal medfører:

  • 100 mio. kr. af til flere daginstitutionspladser.
  • Renovering af Vesterbro Passage.
  • 7 mio. kr. til færdigrenovering af Fælledparken.
  • 25. mio. kr. til sundhedshuse.
  • Tilbud om økologisk mad i daginstitutionerne fastholdes.
  • En AC-jobpakke og vækstpakke, der skal tiltrække mere design og kreative industrier.
  • Bedre fysiske rammer i folkeskolerne.
  • Modernisering af krisecenter Baltic og forbedringer på Handicapcenter København.

ka