DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Klimakommuner skaber resultater

Klimakommuner skaber resultater

Klimakommuner opnår store CO2-besparelser ved at målrette tiltag i de kommunale bygninger. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening
29. DEC 2011 8.32

Frederikshavns Kommune har energirenoveret de kommunale bygninger - og dermed reduceret CO2-udslippet fra bygningerne med 19,2 procent, siden de blev klimakommune i 2007. I Kolding Kommune har man med samme øvelse reduceret CO2-udslippet fra kommunens bygninger med 16 pct. siden 2008. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening.

- Energirenovering af ventilation, isolering og belysning er relativt overskuelige investeringer, der hurtigt kaster både CO2-besparelser og økonomiske gevinster af sig. Det har klimakommunerne fået godt fat i. Samtidig viser DN's undersøgelse, at flere af klimakommunerne har fået skabt overblik over bygningernes energiforbrug - og derved kan sætte ind, hvor der er mest at spare, siger Jens la Cour, der er kampagneleder i Danmarks Naturfredningsforening.

Transporten - den store CO2-udfordring
Undersøgelsen, der bygger på dybdegående interviews med seks klimakommuner og oplysninger fra de øvrige 64, konkluderer desuden, at transporten er den største udfordring, når det handler om at reducere CO2.

- Som flere kommuner påpeger, kan det være en stor investering at nedbringe CO2-udslippet fra transporten - for eksempel at investere i elbiler. Desuden er transporten ét af de områder, der går på tværs af forvaltninger. Og som undersøgelsen viser, er netop koordineringen mellem forvaltninger en udfordring for kommunerne, når det handler om klima- og energiarbejdet, siger Jens la Cour.

Det kan teamkoordinator for Klima og Bæredygtighed i Kolding Kommune, Merete Valbak bekræfte.

- Der er en forvaltningsmæssig opdeling, så hver forvaltning styrer deres egne biler. Derfor har vi en styringsgruppe for biler, hvor vi arbejder sammen på tværs af afdelingerne. Men der er meget kraftigt fokus på økonomi. Det er nyt at skulle tænke klima og CO2-besparelser ind i transportinvesteringer. Især for de forvaltninger, der helt andre fokusområder - for eksempel børn eller ældre.

Vil man nedbringe CO2 fra kommunens transport, handler det ifølge Danmarks Naturfredningsforenings undersøgelse om at starte i det små og tænke innovativt. I Herning og Frederikshavn har man nedsat taksten for at køre i egen bil - for dermed at opfordre medarbejderne til at tage cyklen, den offentlige transport eller bruge kommunens biler, der er mere miljøvenlige.

I Thisted Kommune har man omlagt skolernes bustransport. I stedet for at fem busser ankommer til en skole samtidig, kører én bus nu en længere rute. Tiltaget har krævet en masse forarbejde - blandt andet ændring af skolernes ringetider, men gevinsten er stor: En CO2-reduktion på ti pct. for kommunens skolebuskørsel.

Sidstnævnte initiativ er et eksempel på samarbejde mellem flere forvaltninger, hvilket ifølge undersøgelsen er afgørende, hvis kommunerne skal lykkes med at reducere deres CO2.

Fej for egen dør
Undersøgelsen viser desuden, at de bedste resultater skabes, når klima- og energiområdet er forankret politisk såvel som administrativt.

- Kommuner, hvor politikerne har taget ejerskab, og hvor der er udarbejdet konkrete strategier, har nemmere ved at opfylde deres mål, siger Jens la Cour

Bidragende til succes er også tydelige økonomiske incitamenter. Eksempelvis lader man i Hvidovre skoler og institutioner få del i de penge, de sparer. Endelig viser undersøgelsen, at de kommuner 'der fejer for egen dør' har lettere adgang til at bede borgere og erhvervsliv gøre en indsats - og dermed lettere ved at opfylde deres mål.

 

krn