Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Klare aftaler skaber tryghed for beboere og pårørende

Gladsaxe har indført klare retningslinjer for håndtering af beboernes økonomi i kommunens botilbud til borgere med handicap. Det skal skabe tillid og beskytte både borgerne og medarbejderne mod misbrug

GLADSAXE: Gladsaxe Kommune har indført klare retningslinjer for, hvordan man i fællesskab med de handicappede borgere på kommunens botilbud og deres pårørende håndterer den enkeltes økonomi. Retningslinjerne er indført for at undgå eventuelt misbrug af beboernes penge, af den type som har været fremme i medierne de seneste dage. Derved er Gladsaxe Kommune et eksempel på, at kommunerne godt kan håndtere problemerne uden at der er brug for lovindgreb.

- I Gladsaxe har vi lavet detaljerede retningslinjer for, hvordan ledere og medarbejdere på vores botilbud skal administrere beboernes økonomi, når den enkelte beboer enten ønsker det, eller ikke selv magter det. Vores mål med aftalerne er at skabe tillid blandt beboerne og deres pårørende til, at de ikke kan blive snydt af kommunens medarbejdere, og samtidig beskytte medarbejderne i botilbuddene mod en sådan mistanke, siger Susanne Palsig (SF), formand for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Laver klare aftaler om økonomi
Alle beboere i Gladsaxes botilbud til borgere med handicap får tilbudt en administrations- og opbevaringsaftale. Her bliver det blandt andet aftalt, hvilke personligt forbrug den enkelte beboer ønsker at have. Aftalen indeholder retningslinjer og beskrivelser af, hvordan penge, bankbøger, kort og formueeffekter skal opbevares. Er borgeren myndig, indgår personalet aftalen direkte med beboeren. Er der pårørende, kan personalet samarbejde med dem, hvis beboeren samtykker. Er beboeren ikke i stand til at varetage sin økonomi, søger personalet om værgemål.

Retningslinjerne er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Psykiatri- og Handicapafdelingen og Regnskabsafdelingen, og de bliver løbende revideret. Afdelingerne fører løbende kontrol med, at retningslinjerne for administrationen af beboerøkonomien bliver overholdt. Det sker ved, at tilfældigt udvalgte beboeres kvitteringsoversigter og regnskaber kontrolleres. Derudover bliver der ført eksternt revisionstilsyn med administrationen af beboernes økonomi.

Ikke brug for mere lovgivning
- Alle taler om at forenkle lovgivningen for at lette den kommunale administration, så vi kan bruger flere kræfter på at hjælpe borgere med særlige behov og mindre tid på papirarbejde. Derfor synes jeg det er ærgerligt, hvis nogle få enkeltsager skal resultere mere lovgivning og centrale kontrolforanstaltninger, når de fleste kommuner godt kan håndterer opgaven uden problemer, siger Susanne Palsig.

mou