KL om Børnene Først-aftale: Der skal følge penge med

Fine takter i ny børneaftale, men der er brug for mere tillid, færre proceskrav og tilstrækkelige midler til kommunerne, siger KL.
12. MAJ 2021 7.01

KL hilser aftalen om Børnene Først velkommen, men efterlyser mere tillid, færre proceskrav og tilstrækkelige midler til at kommunerne kan leve om til aftalens intentioner.

- Der er mange gode takter i den nye aftale. Vi er glade for, at aftalepartierne har lyttet til resultaterne fra både frikommuneforsøgene og kulegravningen og banet vejen for en enklere lovgivning, der skaber fleksibilitet og gode rammer for det socialfaglige arbejde, siger formanden for KL’s Socialudvalg, Viborg-borgmester Ulrik Wilbek (V).

Han peger dog på at der samtidig indføres der nye proceskrav, som fx krav om forældrehandleplaner, og nye sagsskridt i form af ”Second Opinons” og ”følg-og-forklar-principper”, der i højere grad inddrager Ankestyrelsen i kommunernes vurderinger.

- Det er vigtigt, at der er tillid til kommunernes arbejde med udsatte børn og unge. De frikommuneforsøg der har været på området, har vist at regelforenkling og fokus på den faglige indsats er til gavn for de udsatte børn og deres familier, siger Wilbek som også peger på spørgsmålet om finansiering.

- Det er ikke gratis at have ambitioner. Især flere anbringelser kræver en tilstrækkelig økonomitilførsel. Vi må ikke komme i en situation, hvor de økonomiske hensyn bliver styrende for, hvad det er for en indsats barnet og familien får. Derfor skal der følge tilstrækkelige midler med, siger Ulrik Wilbek.

mk