KL klar med treårsplan for socialområdet

Når økonomiforhandlingerne med regeringen indledes tirsdag, er KL klar med en plan for socialområdet til omkring fem mia. kr.

Når KL 18. maj begynder på årets økonomiforhandlinger med regeringen, møder de op med et oplæg til en treårig plan for socialområdet til omkring fem mia. kr. Og der ses generelt et politisk ønske for et løft af området. Det skriver KL.

Ifølge KL har kommunerne i lang tid oplevet kritik fra Christiansborg og fra forskellige organisationer for håndteringen af socialområdet og kommunernes prioriteringer. Det er ikke et billede, KL kan genkende og oplyser, at kommunerne i flere år har tilføjet området flere penge. Men ifølge kommunerne er de økonomiske rammer for området, som regeringen sætter, en begrænsning.

- Vi står dog også i en økonomisk virkelighed ude lokalt, hvor de midler, regeringen tillader os at bruge, ikke matcher de løfter, regeringen giver befolkningen. Dén balance skal vi i fællesskab have rykket, siger KL’s formand, Jacob Bundsgaard (S).

KL's treårsplan har overordnet tre temaer for kommunernes mulighed for at udvikle socialområdet. Det første tema gælder, at sagsbehandlingen skal styrkes med mere tid, fleksibilitet og styrket faglig kvalitet, for at forbedre forholder mellem borgerne og sagsbehandlere.

Også kvaliteten, kapaciteten og specialiseringen i indsatser og tilbud skal forbedres, så forudsætningerne for tidligere og mere indgribende hjælp styrkes. Det sidste tema gælder en styrkelse af forskning og viden, så der skabes mere viden om effekter af indsatser, og at viden kan udbredes til medarbejdere og borgere.

mh