DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kan sønderjysk landsby blive CO2-neutral?

Sønderborg vil undersøge, om et samarbejde mellem landbrug og en landsby kan erobre nyt land i kampen mod klimaændringerne og støtte bosætningen

SØNDERBORG: Landsbylauget i Avnbøl-Ullerup ønsker brændende at blive CO2-neutral, og LandboSyd er interesseret i at være samarbejdspartner. Men hvordan gribes det an? Kan man lave en CO2-neutral landsby med landbruget som energileverandør?

Det er nogle af spørgsmålene, der vil blive diskuteret, når Landsbylauget og Landbo Syd på mandag inviterer alle interesserede med på råd ved en temaaften om energi og opvarmning, fortæller Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.  

- På længere sigt vil det ikke være nok at varme sig ved heftige politiske debatter. Parallelt med den aktuelle skoledebat skal der fortsat fokuseres på bosætning. Her spiller udgifter til opvarmning af boligen en stor rolle for miljøet og den personlige pengepung, siger Asmus Madsen, formand for Landsbylauget.

- Hvis vi ikke allerede nu forsøger at komme et skridt foran, så er vi lige pludselig tilføjer, siger han.

Biogas fra svinegylle, halmfyr eller rapsolie er nogle af de muligheder, som Helge Lorenzen fra LandboSyd vil orientere om. Han fortæller om status for området og for det planlagte biogasanlæg i Avnbøl-Ullerup.

EU-støttet
Lars Baadstorp fra PlanAction vil øse ud af sine erfaringer med oprettelse af fælles biogasanlæg i landsbyer som Filskov, Blåhøj og Snertinge, og Anette Bernbom, der er ingeniørstuderende ved Mads Clausens Instituttet, supplerer med beregninger på alternative modeller, der kan erstatte naturgassen i området. Borgerne har selv bidraget til beregningerne med egne tal for forbrug af varme og el.

Politikerne sætter ambitiøse politiske mål med bl.a. Grøn Vækst-aftalen, mens Sønderborg arbejder for at blive CO2-neutral i 2029. MF Benny Engelbrecht (S) er aftenens ordstyrer, mens Christian Eriksen fra ProjectZero orienterer om, hvor vigtig indsatsen fra borgerne i lokalsamfundene er, når det handler om at nå visionen om nullet i 2029 - især hos dem, der bor uden for fjernvarmeområderne. Landbruget er en central og uundværlig medspiller.

- Hvis man ikke sikrer sig imod stigende energipriser i landdistrikterne, går landsbyens borgere en kold og mørk tid i møde. Dette møde skal være med til at tænde 'det lange lys', siger Asmus Madsen.

Arrangører af temamødet er Landsbylauget og LandboSyd, og den er sponseret af Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

mou