DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kammeradvokaten anbefaler fyring af Statens Serum Instituts direktør

Habilitetsregler overtrådt, hedder det. Sundhedsministeriet overvejer, hvad det vil gøre. Også problemer med datasikkerheden.

Kammeradvokaten har anbefalet Sundhedsministeriet at indlede en afskedigelsessag mod Statens Serum Instituts hjemsendte adm. direktør Mads Melbye, oplyser ministeriet. Yderligere anbefales en skriftlig advarsel til faglig direktør Peter Lawætz Andersen.

Ministeriet oplyser ikke, om det vil følge anbefalingerne. Mens ministeriet overvejer næste skridt, er adm. direktør Mads Melbye fortsat fritaget for tjeneste, og vicedirektør Ole Jensen fungerer som øverste chef for Statens Serum Institut.

Kammeradvokaten begrunder sine anbefalinger med, at der er sket overtrædelse af habilitetsregler i forbindelse med ansøgninger om hiv-patenter og forhandlinger om en licensaftale med Serum Institute of India. Kammeradvokaten har konstateret overtrædelserne i en undersøgelse af dels Statens Serum Instituts administration af særaftaler med forskere, dels instituttets behandling af personoplysninger til forskningsbrug i forbindelse med konkrete større forskningssamarbejder.

I et andet spor af undersøgelsen har Kammeradvokaten konstateret  mangler i Statens Serum Instituts overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Der er allerede igangsat et arbejde med at rette op på dette, og Kammeradvokaten vil i en endelig afrapportering senere på året anvise konkrete tiltag.

mk

Se Kammeradvokatens rapport om 'visse forhold' på Statens Serum Institut og om databeskyttelse sammesteds.