Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jammerbugt skal udvikle værktøj til at forudse oversvømmelser

Kan kunstig intelligens erstatte landkort, når man vurderer risikoen for oversvømmelser? Det får Jammerbugt fem mio. kr. til at teste.

JAMMERBUGT: Som en del af Danmarks nationale strategi for kunstig intelligens er Jammerbugt Kommune indstillet til at stå i spidsen for et projekt, der skal undersøge, om anvendelse af kunstig intelligens kan benyttes i planlægningen, kortlægning og varsling af oversvømmelser i by og land.
 
Projektet er del af en aftale i Digitaliseringspagten, hvor der i år i finanslovsforslaget i alt er afsat 60 mio. kr. til 13 offentlige såkaldte signaturprojekter, som kan at øge anvendelsen af nye teknologier og velfærdsløsninger til at forny den offentlige service.

I dag benytter kommuner klimakort, statiske kort på højdemodeller, grundvandsniveau osv. til at risikovurdere områder i forhold til oversvømmelser. De giver et fint overblik over mulige risici. Men håbet er, at udviklingen af et værktøj baseret på kunstig intelligens kan give kommunerne et mere præcist grundlag til rådighed.

Modsat kortene vil kunstig intelligens give et dynamisk værktøj, der løbende opdaterer datagrundlaget, og dermed angiver potentielle oversvømmelser i form af prognoser.
 
Udviklingen af værktøjet kommer til at basere sig på datakilder som vejrudsigter, bildata (fra registreringer af, når vinduesviskerne kører, til at måle reelle regnmængder i lokalområder), sensorer i vandløbene, tidevandstabeller, jordens evne til at modtage/optage vand, grundvand, pejlinger fra vandværker, højdemodel, billeddata, droneoptagelser og satellitbilleder.

Er allerede klimakommune

- I Jammerbugt Kommune er vi stolte af, at vi er fundet ”tunge” nok til at udvikle et værktøj, som skal afprøve kunstig intelligens inden for netop klimaområdet. Det er helt i tråd med, at vi allerede er klimakommune, og derfor har ekstra fokus på klimavenlige løsninger. Når vi har gjort os erfaringer med dette projekt, ser vi frem til at dele ud af vores erfaringer til andre kommuner, og alle andre der kan have interesse i, hvad et sådant værktøj kan bruges til, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).

Efter projektperioden vil værktøjet blive evalueret. Jammerbugt er ansvarlig for at drive projektet, men vil i et vist omfang inddrage samarbejdspartnere, ligesom de endelige erfaringer vil blive delt med Danmarks øvrige kommuner.

- Jammerbugt Kommune har gennem det sidste år arbejdet målrettet med at få sammensat et projekt i tæt samarbejde med KL og forskellige leverandører. Vi glæder os til at igangsætte arbejdet, der løber hen over 2021, fortæller Morten Hedegaard, der er leder af Digitalisering, IT & Indkøb i Jammerbugt.

ak