Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Iværksætterne skal styrkes - og dermed styrke landområderne

FOLKEMØDE Folkemødets landdistriktsdebat var tæt på en økologisk tværpolitisk forbrødring

Af Knud Abildtrup

BORNHOLM: Iværksætterne i landdistrikterne var omstridte, da det gjaldt politiske hensigtserklæringer under et af debatmøderne under Folkemødet.
Landdistrikternes Fællesråd havde indkaldt, og fire MF'ere gav hver deres bud på, hvad der skal til i landdistrikterne, der lider af affolkning, skolelukninger og dårlig omtale.

At gavne iværksætternes forhold var der enighed om, men hvordan?
Preben Brædder spurgte, hvad politikerne havde i posen, nu hvor iværksætterstøtten er væk. Og den lokale landdistriktscoach ønskede også at kende visionerne fra Christiansborg.

Per Clausen (EL) havde en idé om fremtidsfond i posen - en finansieringsfond af bl.a. pensionsmidler - der først og fremmest skulle gavne økologisk og bæredygtig produktion, og dermed ikke mindst udvikling i landdistrikterne.

Følg selv op
Rasmus Prehn (S) fremhævede den eksisterende isbryderordning, der gør det muligt at sende akademikere ud i små og mellemstore virksomheder. Samtidig ønskede han særlig SU til unge, der efter endt uddannelse har ideerne til at starte for sig selv - men mangler finansieringen.

Det forslag blev der nikket til rundt omkring ved bordene på Cirkuspladsen i Allinge. Kristian Thulesen Dahl (DF) fremhævede det regelstop i tre år, der er en del af de aktuelle regeringsplaner: At firmaer med få ansatte kan slippe for hele tiden at få nye regler.

DF-politikeren var også inde på et forslag om en skattemæssig belønning til små om mellemstore virksomheder, der satser på forskning og bl.a. økologi.

Med en tale om særlig bevågenhed over for økologi var han lige ved at kunne tale en tværpolitisk forbrødring på det økologiske op, og åbningen fik Per Clausen til at minde tilhørerne om, at der altid kommer en Christiansborg-virkelighed efter de politiske debatter ude i landet:

- Det gælder ikke bare om at få politikerne til at udstede løfter, men om at I selv tager del og følger op.