dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Instrukskommission: Ingen ændring i embedspligterne
Ikke noget nyt i retstilstanden, men alligevel behov for at præcisere den.
Foto: Miriam Dalsgaard, Ritzau Scanpix

Instrukskommission: Ingen ændring i embedspligterne

Delberetning i Støjbergsagen kunne opfattes som en ændring af retstilstanden, men sådan skal den ikke forstås, hedder det nu.

Embedsmænd har ikke pligt til at rette sig efter en ulovlig ordre, selv om den ikke er "klart ulovlig". Det meddeler Instrukskommissionen på sin hjemmeside efter en række indvendinger mod dele af kommissionens seneste delberetning om embedsmændendes rolle i Støjberg-sagen.

Forskellen mellem en embedsmands rettigheder og pligter ved henholdsvis "ulovlige" og "klart ulovlige" tjenestebefalinger er i stedet, at embedsmanden har ret til at sige fra, hvis "der ikke foreligger en klar ulovlighed, men hvor der er en stærk begrundelse for at mene, at noget er ulovligt eller i strid med sandhedspligten".

Man skal her lægge mærke til ordene "stærk begrundelse". Der skal altså være en betydelig styrke bag en tvivl om en ordres lovlighed, hvis det skal være i orden at sige fra. Det er desuden blot noget man har ret til, men ikke pligt til. Pligt til at sige fra har man derimod, hvis en tjenestebefaling er "klart ulovlig".

Reelt er der ikke noget nyt i denne retstilstand, og når Instrukskommissionen alligevel har ønsket at præcisere det, skyldes det at diverse ordlyd i det nyligt udgivne bind 6 af kommissionens beretningen kan forstås anderledes. Efter henvendelser fra dagbladet Information og fra DR har kommissionen erkendt, at ordlyden ganske rigtigt kan læses, som om rækkevidden af embedsværkets lydighedspligt er ændret, men det har ikke været hensigten, oplyser kommissionen, som derfor har ønsket at præcisere sin opfattelse.

Instrukskommissionen pointerer, at præciseringen ikke har noget betydning for dens vurderinger i selve sagen om daværende minister Inger Støjbergs ageren i sagerne om adskillelse af asylpar.