Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mere støtte til børn i Aalborgs nærområder:
Inklusion skal virke helt ud i sandkassen

Indsatspædagoger, psykologer og fysioterapeuter samles nu i et nyt center og skal sikre helhedsorienterede indsatser og koordinering på tværs.
1. JUN 2020 11.00

AALBORG: Børn med behov for specialindsatser i børnehave eller dagpleje skal i højere grad kunne blive i deres nærområde. Derfor spredes de såkaldte ressourcepladser ud i daginstitionerne - fra de nuværende 10 til fremover 15, oplyser Aalborg Kommune.

Gennem Opsporingsmodellen, der blev sat i værk efteråret 2019, bliver der systematisk fulgt op på alle børns trivsel. Målet er fokus på alle børns trivsel og at sikre, at man tidligt opsporer børn, der er i begyndende mistrivsel eller som mistrives. 

Med ressourcepladserne er der mulighed for at arbejde med inklusion i mindre grupper, og samtidig vil de børn, der får specialindsatser, være en naturlig del af almen-gruppen.

For de børn, der skal overgå fra en støttegruppe til en ressourceplads, skal dette helst ske i forbindelse med en naturlig overgang - for eksempel ved overgangen til børnehave - så både børn og forældre bliver påvirket så lidt som muligt af omorganiseringerne.

Understøttende funktioner samlet i nyt fælles center

- Der vil fortsat vil være børn, der har brug for specialtilbud - børn, for hvem det ikke er muligt at tilbyde det rette udviklingsmiljø i barnets nærmiljø. Her er det vigtigt at understrege, at der er uændrede økonomiske ressourcer både til pladser i specialbørnehaver og specialgrupperne i de almene børnehaver, forklarer fungerende rådmand Nuuradiin S. Hussein (S).

Indsatser fra for eksempel indsatspædagoger, psykologer og fysioterapeuter samles nu i et nyt center. Det skal sikre helhedsorienterede indsatser og koordinering på tværs - altid med udgangspunkt i barnet og familiens problemstilling. Derudover er et af formålene er at få skabt mere vidensdeling i dagligdagen mellem specialindsatserne og dagtilbuddene. Det må gerne være helt ude ved det enkelte barn og den enkelte familie.

- Vi skal kunne se resultaterne helt ude i den enkelte sandkasse. Det er ikke nok, at et barn er med på legepladsen. Det vigtige er, at barnet selv føler sig som en del af fællesskabet. Det gælder også, hvis man er i et specialtilbud, pointerer Hussein.

ka