Ingen nye fund af PFAS i drikkevandet fra de store vandværker

Danva's medlemmer, de store vandselskaber, leverer med få undtagelser drikkevand af en kvalitet, som myndighederne kræver det.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.