Ikast-Brande forsøger sig med en 'økonomisk bæredygtighedsstrategi'

Skal forsøge at hjælpe kommunens fagfolk til at finde nye og anderledes måder at løse opgaverne på - de skal ikke lave sparekatalog, men finde muligheder
21. APR 2010 10.38

IKAST-BRANDE: Ikast-Brande Byråd skal mandag 26. april 2010 behandle et forslag til "Økonomisk Bæredygtighedsstrategi 2010-2012", oplyser kommunen.

Strategien beskriver de økonomiske rammer for de enkelte politikområder i Budget 2011-2014, og et indekstal viser, hvordan det enkelte område ligger i forhold til landsgennemsnittet efter, at organisationen har gennemført den reduktion, som rammerne også er udtryk for.

Byrådet har ikke beskrevet indholdet i rammerne. Det arbejde går kommunens fagfolk nu i gang med frem til byrådets budgetseminar 2. og 3. september. I denne proces lægger byrådet vægt på, at der skal være plads til faglig udfoldelse, så man kan gå nye og anderledes veje for at løse opgaverne over for borgerne og brugerne.

Byrådet har derfor også valgt, at organisationen ikke skal bruge kræfter på et traditionelt sparekatalog men i stedet skal investere energien i at fokusere på mulighederne inden for de økonomiske rammer.

Forslaget til den økonomiske bæredygtighedsstrategi beskriver på den ene side de overordnede økonomiske handlemuligheder og på den anden side de principper, som skal være gældende for processen, bl.a.:

• ting tager tid - både mentalt og fysisk kræves der tid for at tænke og handle anderledes og for at gennemføre den nødvendige tilpasning af personaleforbruget

• det er byrådet, der har ansvaret for serviceniveauet og sikrer, at det er tydeligt, hvilke ydelser borgerne kan få

• der skal fortsat være rum til faglig udfoldelse for medarbejderne.