Idrætsindsats i udsatte boligområder virker

Andelen af børn og unge, der bliver tilknyttet lokale idrætsforeninger i udsatte boligområder, stiger med indsatsen get2sport.

Indsatsen DIF get2sport, som har kørt i 49 udsatte boligområder, giver pote. Det oplyser Vive, der har evalueret indsatsen, som skal få børn og unge i udsatte områder ind i lokale idrætsforeninger. 

Evalueringen viser, at cirka 20 pct. af de 6-29-årige medlemmer i get2sport-foreningerne bor i et udsat boligområde. På landsplan bor kun fem pct. af alle 6-29-årige i et udsat boligområde. Og hvor 30 pct. af medlemmerne i alderen 6-29 år har ikke-vestlig baggrund, så er det tilsvarende tal for aldersgruppen i hele befolkningen 12 pct. Dermed ser DIF get2sport ud til at have godt fat i børn og unge fra de udsatte områder – også børn og unge med ikke-vestlig baggrund, konkluderer rapporten.

- På baggrund af vores evaluering kan vi konstatere, at DIF get2sport fungerer som en arena for inklusion, hvor børn og unge med forskellige baggrunde mødes om en fælles interesse og blander sig med hinanden. Det er et positivt udgangspunkt for fællesskaber på tværs af sociale og økonomiske skel, udtaler Gunvor Christensen, projektchef i Vive.

Ifølge evalueringen er de idrætsaktive generelt mere tilfredse med deres liv, fællesskab, skole og venner. For eksempel siger ni ud af ti af alle de idrætsaktive unge, at de enten er meget glade for deres liv eller har det godt nok. Det samme svarer godt tre ud af fire unge, der ikke dyrker idræt.

Indsatsen har kørt siden 2005 og er i dag involveret i 63 idrætsforeninger i 49 udsatte boligområder landet over. Bag indsatsen står Danmarks Idrætsforbund (DIF), som også har finansieret evalueringen sammen med Nordea Fonden.

Om undersøgelsen
Evalueringen bygger blandt andet på data om godt 2.500 medlemmer og 250 frivillige, som er anonymiseret og koblet på registerdata.

Der er også gennemført en survey blandt 800 børn og unge, henholdsvis i udvalgte foreninger under get2sport og på skoler i samme områder, og der er gennemført kvalitative interview med medlemmer i get2sport.

Kilde: Vive

Find hele rapporten her.

ibs