Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I orden at fyre 65-årig dagplejer

Det var ikke aldersdiskriminerende at fyre hende efter 25 år - dagplejeledelsen havde styr på begrundelserne

Af Knud Abildtrup

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en 65-årig dagplejer blev afskediget i 2010, da den pågældende kommune skulle afskedige at større antal dagplejere, har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

Den fyrede syntes, der havde haft 25 års jubilæum, at hun havde fået forskellige begrundelser for, hvorfor hun var en af dem, der skulle afskediges, og at det tydede på, at afskedigelsen reelt var begrundet i hendes alder.

Ved en personlig samtale med bl.a. dagplejens leder mente hun, at det blev oplyst, at grunden til, at man havde valgt at opsige hende var, at hun ikke kunne bevise, at hun kunne klare arbejdet som dagplejer alene. Hendes mand gik hjemme og kunne hjælpe for eksempel med at tage barnevogne frem. - men der blev ikke taget referat af samtalen.

Ledelsen havde i sin procedure lagt vægt på:

- Hvilke distrikter, der har størst mangel på børn til dagplejen
- Om dagplejeren arbejder på et højt fagligt niveau, der bidrager til en kompetent og dynamisk arbejdsplads
- Om dagplejeren indgår positivt i det faglige fællesskab og medvirker til udvikling og sikker drift
- Om dagplejeren er engageret og bidrager til et godt arbejdsmiljø
- Om dagplejeren gentagne gange har været fravalgt som dagplejer, herunder også i gæsteplejesituationer

Ledelsen har afvist, at den 65-åriges alder var en del af begrundelsen. De andre fyrede - i alt 14 - fordeler sig iøvrigt også i alder med fødselsår fra 1945 til 1980.

Ligebehandlingsnævnet afviste således klagen - men kan iøvrigt ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt forvaltningslovens regler i forbindelse med afskedigelsesproceduren, herunder opfyldelse af kravet om notatpligt i forbindelse med samtalen.