Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- I bør overtage de regionale tilbud, men vurder selv

Overvejelsen i KKR Syddanmark om at overtage samtlige 27 sociale tilbud i regionen bremses, fordi regeringen vil evaluere opgavefordelingen
28. MAR 2012 15.20

Af Knud Abildtrup, [email protected]

SYDDANMARK: I januar drøftede KKR - Kommunernes KontaktRåd - i Syddanmark,  hvorvidt de syddanske kommuner skulle arbejde på at overtage de tilbageværende 27 tilbud, som Region Syddanmark driver på det sociale og socialpsykiatriske område. Nu er overvejelsen blevet til en beslutning om at opfordre kommunerne til selv at vurdere den sag.

I marts 2011 overtog kommunerne koordineringsansvaret for det specialiserede socialområde, som de siden strukturreformen har haft myndigheds og finansieringsansvar for. Og det har ikke mindst haft vægt, at kommunerne står med hele finansieringsbyrden - herunder eventuelle underskud og lukninger - uanset om et tilbud drives af en kommune eller af regionen.

På sit seneste møde i marts udtrykte KKR Syddanmark sin opbakning til, at kommunerne principielt set bør drive de offentlige tilbud, men at det må være op til den enkelte kommune at vurdere, om man vil overtage flere af Region Syddanmarks tilbud.

Dette skal også ses i lyset af Regeringens påbegyndte evaluering af opgavefordelingen mellem kommuner og region, oplyser chefkonsulent Morten Karlsbjerg.

KKR vil nu kortlægge de enkelte kommuners overvejelser om evt. overtagelse af institutioner drevet af regionen.

Det blev også aftalt, at regionens rolle som entreprenør på det specialiserede socialområde skal drøftes med regionen på et kommende Kontaktudvalgsmøde.
Herunder bør regionens planer for anlægsinvesteringer på området drøftes.

ka