Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hvilken type er du?

ANMELDELSE Alle med interesse inden for feltet 'Personlighedstyper' har stødt på uddrag af Myers Briggs' Personlighedstyper. Nu er bogen her i sin helhed på dansk

Af Lene Stenstrop

Isabel Briggs Myers
Personlighedstyper - forstå din personlighed med MBTI
240 kr.: 300,00
Bestilles på: www.GyldendalBusiness.dk

Hvilken type er du? Hvorfor gør hun det på en helt anden måde end mig? Enhver, der nogensinde har interesseret sig for, hvorfor mennesker omkring dem ikke forstår verden på samme måde som en selv, kan med fordel læse bogen Myers-Briggs' 'Personlighedstyper.

Selv er jeg testet mange gange i årenes løb, bl.a. også MBTI-testet, i forskellige jobsammenhænge og med meget forskellige håndteringer af den opfølgende samtale - hvis der overhovedet var en!

Husker, at jeg altid følte mig lidt som en atlet på et stadion. Hvor langt et tilløb skal der til, hvor højt skal der springes, etc.. Det var derfor med blandede følelser, at jeg kastede mig ud i læsning af: 'Personlighedstyper', vel vidende, at jeg ville snuble, glædes, græde, fortvivle, juble etc., når jeg (igen) blev gjort opmærksom på 'min' egen type! Sort på hvidt! Og, hvad nu, hvis testens resultat kom til at stå alene, i forhold til mine faglige kompetencer m.m., fordi den der skulle vurdere testens resultater, ikke havde de fornødne kompetencer til dét?

Jeg vil også gerne tilføje, at jeg gennem min tid som konsulent og underviser, har benyttet tests i forbindelse med undervisning og rådgivning. I disse situationer har jeg ofte måttet spørge mig selv, hvordan og til hvad testen skal benyttes. Hvad anser jeg for værende vigtigt, i hvilken kontekst skal den psykologiske/terapeutiske tilgang indgå, i forhold til testpersonen? Altså det rent humanistiske element i forhold til individet. Og inden da, nok så vigtigt det helt basale spørgsmål: Hvorfor en test? Spørgsmål der er relevante, inden man beslutter sig for at benytte tests ved ansættelser, organisationsudvikling, erhvervsledelse, undervisning og karriereudvikling.

En klassiker bliver til
Myers Briggs' Type Indicator, MBTI, er en personlighedstest udviklet i USA af to kvinder. Mor - Katharine Cook Briggs og datter Isabel Myers. Begge havde været interesseret i Jungs teori i omkring 16 år, inden Anden Verdenskrig flyttede mange mænd, fra den industrielle arbejdsstyrke, over i militæret og rykkede mange kvinder op fra deres sædvanlige aktiviteter, for at erstatte disse mænd.

Den tunge industrielle arbejdsplads var fremmedartet nyt territorium for de fleste kvinder. Isabel og Katharine tænkte derfor, at viden om personlige præferencer, på baggrund af Jungs typeteori, kunne være et nyttigt redskab til at identificere, hvilket job til hjælp for krigsindsatsen en person, uden forudgående relevant erfaring, ville være mest tryg ved og effektiv i.

I skrivende stund, ca. 50 år efter personlighedstestens tilblivelse, har et overraskende stort antal personer rent faktisk oplevet - eller i hvert fald hørt om MBTI.

Bogen redegør i en let tilgængelig form for typeteorien, og gør meget ud af - gennem typeskemaer - at forklare typernes relationer til hinanden. Skal man arbejde med Myers Brigss' personlighedstyper, er der en anvisning på, hvordan man kan huske de enkelte typer, uden at behøve at støtte sig til bogens beskrivelser under arbejdet med testen. Bogen beskriver i hele kapitler de forskellige typers indvirkning på hinanden. Eksempelvis ekstroverte personers og introverte personers præferencer og deres indvirkning på en given situation.

Der er et helt kapitel, der grundigt beskriver de seksten typer. Det vil ikke give mening, på denne plads at gentage bogens beskrivelse af personlighedstyperne. Til gengæld bør det nævnes at bogen også forholder sig til den kritik som fra tid til anden er rejst af Jungs teorier, hvilket gør det lettere for læseren at vurdere bogens udsagn.

Typer og beskæftigelse
Et aspekt af tilværelsen der helt åbenlyst påvirkes af personlighedstypen, er valget af beskæftigelse. I 1965 uddelte professor W. Harold Grant et spørgeskema til førsteårsstuderende ved Auburn University, indeholdende følgende:
'Hvad mener du er det vigtigste træk ved det perfekte job?'

Herefter fulgte fem skarpsindige spørgsmål, der kan læses i deres fulde omfang i bogen. Besvarelserne viste, at den præference der tilsyneladende har størst indflydelse på valget af beskæftigelse, SN-præferencen (sansende type) i vid udstrækning er bestemmende for, hvad der vil interessere folk. De sansende typer tiltrækkes af beskæftigelse, der giver dem mulighed for at håndtere en lind strøm af kendsgerninger, mens de intuitive typer foretrækker situationer, hvor de kan se mulighederne.

Den næst hyppigst forekommende præference, TF-præferencen (tænkende type) ses hos personer, der er dygtigere til at håndtere anliggender omkring døde ting, maskineri, principper eller teorier, som alle er blottet for inkonsekvente eller uforudsigelige følelser, og som alle kan håndteres logisk.

Ovenstående er blot et meget lille udpluk af kapitlet Typer og beskæftigelse, men essensen er, at når et menneske vælger en beskæftigelse, bør det nøje overveje, i hvor stort omfang det pågældende job vil gøre brug af det enkelte menneskes foretrukne måde at opfatte og vurdere på; kommende medarbejdere inden for ethvert område bør undersøge så meget som muligt om, hvad han/hun kommer til at arbejde med. Selvom intet job er perfekt, er det dog lettere at acceptere manglerne med et smil, hvis jobbet giver den enkelte mulighed for at bruge egne foretrukne processer.

Personlighedstyper og parforhold
Som et ekstra kuriosum er der et kapitel dedikeret til typeforskelle mellem ægtefæller. Indledningsvis nævnes i kapitlet at: Intet har til hensigt at afskrække nogen fra at gifte sig med en person, der hovedsagligt tilhører en modsat type. Ægteskab af denne type bør man dog indgå i fuld anerkendelse af, at den anden person er anderledes og har ret til at forblive det, og med en villighed til at fokusere på den anden types stærke sider, frem for på vedkommendes svagheder. Resten af kapitlet vil jeg overlade til den nysgerrige læser selv, og blot ønske god læsning.


Mediekonsulent på dknyt, Lene Stenstrop