Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hvidovre begejstret over nej til kulfyring

Vi har i årevis kæmpet imod, at DONG skulle have lov til at fyre med kul på Avedøreværkets blok 2, siger Hvidovres borgmester

HVIDOVRE: I Hvidovre Kommune, der huser Avedøreværket, bliver Natur- og Miljøklagenævnets nej til mere kulfyring på værket, hilst varmt velkommen.

- Det er en god nyhed for borgerne og klimaet her i Hvidovre. Vi har i årevis kæmpet imod øget kulfyring og dermed en stigning i CO2-udledningen fra Hvidovre, der er så åbenbart i modstrid med vores øvrige energibesparende og klimavenlige aktiviteter, siger borgmester Milton Graff Pedersen (S).

Hvidovre Kommune har ligesom Greenpeace forsøgt at få standset planerne om at åbne for øget kulfyring pa Avedøreværket. Forud for klimatopmødet skrev borgmesteren i 2008 til Energi- og Klimaminister Connie Hedegaard (K) og mindede om, at Energistyrelsen i sin tid godkendte opførelsen af Avedøreværkets Blok 2 på den betingelse, at værket ikke skulle drives som et kulkraftværk.

'Skorstenen på Avedøreværkets Blok 2 kan ses fra Bella Center på Amager, hvor Klimatopmødet 2009 skal afholdes. Danmarks klimapolitiske tilbageskridt vil til den tid kunne ses lige så tydeligt', hed det bl.a. i brevet til den daværende klimaminister.

I den aktuelle afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, lægger nævnet bl.a. vægt på, at Natura 2000 området, som omfatter Kalveboderne og Vestamager, kan påvirkes negativt af værkets forurening.

- Vi er meget enige i, at vi her i Hvidovre og på Vestamager har nogle bevaringsværdige naturområder, som vi skal bevare frem for at ødelægge med forurening fra et kulforbrugende Avedøreværk, understreger Hvidovres borgmester.

mou