Hver fjerde ansat på Enhedslistens landskontor er blevet mobbet

En rapport fra Arbejdstilsynet viser problemer med stress og mobning på Enhedslisten landskontor, skriver TV2.
24. SEP 2021 21.45

Enhedslistens landskontor i København har problemer med mobning, stress og krænkelser. Det skriver TV2, som har fået aktindsigt i en rapport fra Arbejdstilsynets besøg hos partiet 22. april.

25 pct. af medarbejderne havde blandt andet været udsat for mobning det seneste år. 40 pct. oplevede, at arbejdsrelaterede konflikter udviklede sig til personlige konflikter.

Desuden svarer cirka halvdelen i rapporten, at de har følt sig stresset de sidste fire arbejdsuger. Godt 70 pct. har "næsten altid" eller "ofte" en for stor arbejdsmængde.

Arbejdstilsynet konkluderede også, at medarbejdere oplevede krænkende handlinger. Men hvad det præcist dækker over, fremgår ikke.

Eksempler på det "konfliktfyldte" samarbejde mellem ansatte og ledelsen er blandt andet negativ omtale af kolleger, irettesættelser samt direkte tilkendegivelser af, at en bestemt medarbejder ikke er ønsket på arbejdspladsen.

Længere forløb

Problemerne er så store, at Arbejdstilsynet krævede, at partiet får lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø af en ekstern virksomhed. Den skal være færdig senest 8. oktober.

Ledelsen i partiet har forsøgt at rette op på problemerne, skriver Arbejdstilsynet videre. Men der har ikke været en "tilstrækkelig effekt".

Enhedslisten selv har længe kæmpet for at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser, skriver TV2. Flere penge til netop Arbejdstilsynet har partiet blandt andet foreslået.

Partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, har TV2 ikke kunne få i tale endnu. I stedet har Lisbeth Torfing udtalt sig. Hun er ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg og medlem af hovedbestyrelsen.

- Det er alvorlige arbejdsmiljøproblemer, som vi tager meget seriøst i ledelsen, siger hun.

Hun nævner, at særligt tidspres og arbejdsmængde er et "længerevarende arbejde at løse", og at folketingsgruppen ingen skyld har i problemerne.

Enhedslistens landskontor havde 15 ansatte i april 2021.

Ritzau