Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Husholdningsaffald til biogas

Fredericias affald skal omdannes til gas, der kan bruges til opvarmning af huse og til brændstof i transportsektoren. Det er målet med et offentligt-privat-innovationspartnerskab, som DONG Energy og Fredericia Kommune netop har indgået

FREDERICIA: DONG Energy og Fredericia Kommune har i dag underskrevet en samarbejdsaftale, der på radikal vis skal ændre synet på affald og spildevand. Ved hjælp af DONG Energy's REnescience-teknologi er det muligt at sortere og omdanne husholdningsaffald til biogas. Biogassen kan derfra opgraderes til gas, der enten kan ledes ud i naturgasnettet eller bruges som brændstof i transportsektoren.

For Fredericia Kommune er indgåelsen af partnerskabet et afgørende skridt mod virkeliggørelsen af Fredericia Former Fremtiden-projektet 'Fra Nordsøgas til Fredericia Gas'.

Den nye aftale om REnescience-teknologien er en direkte forlængelse af det klimapartnerskab, Fredericia Kommune og DONG Energy indgik i 2008.

ka