Hovedstaden vedtager råstofplan og vil have loven ændret
Grusgrave er ikke populære hos naboerne, og det er særligt svært at finde placeringer i et tæt befolket område, mener Region Hovedstaden.
Foto: Lars Laursen, Biofoto/Ritzau Scanpix

Hovedstaden vedtager råstofplan og vil have loven ændret

Det er urimeligt, at en region med mange folk på et lille areal selv skal finde råstoffer til eget forbrug, mener regionen.
13. OKT 2021 13.11

HOVEDSTADEN: Regionsråd Hovedstaden vedtog tirsdag aften en råstofplan, der udpeger områder, hvor man kan indvinde sand, sten, grus og ler til det forventede forbrug de næste 12 år - præcis som lovgivningen kræver det.

Men det skete ikke med stor fornøjelse. De færreste borgere ønsker at være nabo til en grusgrav, og det er særligt svært for en tætbefolket region at udpege de nødvendige områder, mener politikerne.

- Høringssvarene fra borgerne viser, at der er behov for at ændre lovgivningen, så det bliver muligt at kompensere de berørte borgere og lokalsamfund i forhold til de gener, der er ved at bo nær en råstofgrav, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) og fortsætter:

- Vi politikere er helt enige med borgerne i Region Hovedstaden om, at lovgivningen bør ændres i forhold til kravet om, at den enkelte region skal være selvforsynende med råstoffer med en 12 års forsyningshorisont. Det er helt urimeligt set med Region Hovedstadens øjne, hvor en stor del af befolkningen bor på et meget lille areal. Det er også baggrunden for, at vi i regionsrådet har henvendt os til Danske Regioner, Folketinget og ministeren om at ændre på denne del af lovgivningen.

Omkring en tredjedel af landets befolkning bor i regionen på et areal, som kun udgør 4,6 pct. af landets samlede areal, og derfor bør der laves en fælles national råstofstrategi, hvor Hovedstaden kan trække på regioner med større areal og færre indbyggere, supplerer Kim Rockhill (S), formand for miljø- og klimaudvalget.

Regionen ønsker samtidig en større indsats for cirkulær økonomi, hvor råstofferne bliver genanvendt, i stedet for at der skal findes nye.

Prognose skåret ned

Undervejs i behandlingen af råstofplanen har politikerne bedt administrationen se på, om kan kunne klare sig med færre råstoffer, og det har ført til en reduceret prognose for råstofbehovet. 

Derfor kunne regionsrådet i går godkende, at områderne Evetofte, Laugø, Skovbakke og Søsum udgår som interesseområder fra planen, og at Vindekilde forkastes som nyt graveområde.

Et forslag fra SF om også at udtage et område ved Skævinge i Hillerød Kommune, fordi det lige præcis kunne rummes indenfor prognosen, blev nedstemt af flertallet. Ifølge Kim Rockhill minder de trafikale problemer i området om andre områder, og derfor ville det være at genåbne Pandoras æske, hvis området blev pillet ud.

Se her, hvilke områder i hvilke kommuner der er udlagt som graveområder i den nye råstofplan.

Se råstofplanen her.