Klima-leasing:
Hovedstaden undgår lange udbudsrunder i plan om energirenovering

Regionen afsætter 945 mio. kr. til grønne energitiltag og går i strategisk partnerskab med et team af entreprenører, rådgivere og arkitekter.
19. MAJ 2021 15.30

HOVEDSTADEN: Region Hovedstaden vil med et strategisk partnerskab med entreprenører, rådgivere og arkitekter sætte projekter med energirenovering i gang hurtigere, end hvad der hidtil har været muligt, oplyser regionen.

Partnerskabet skal sikre, at erfaringer kan videreføres fra projekt til projekt, men også at regionen kan undgå lange udbudsrunder, hver gang en større opgave skal igang.

- På den måde kan vi bedre tænke energiprojekterne sammen med den generelle renovering og kvalitetssikring, som er planlagt på hospitalerne i de kommende år. Det giver alt i alt en rigtig god udnyttelse af ressourcerne, siger enhedschef for Energi- og Miljø i Center for Ejendomme Heine Knudsen.

En lille milliard

Rammen til at energieffektivisere på regionens hospitaler og virksomheder rummer 945 mio. kr., har regionsrådet netop besluttet.

Både energiforbruget og dermed CO2-udledningen skal bringes betydeligt ned ved hjælp af nye pumper, bedre køling og energioptimerede ventilations- og varmeanlæg.

- Der er allerede sket væsentlige forbedringer med udnyttelse af energien, siden regionen vedtog sin energiplan i 2015, men vi er langt fra i mål, og der er brug for at sætte yderligere ind, hvis vi skal nå ambitionen om at reducere den  samlede CO2-udledning med 70 pct. i 2025, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Kim Rockhill (S).

  • Med planen kommer finansieringen af energiprojekterne til at foregå gennem syv leasingrammer, som tilbagebetales over de næste cirka 20 år. Her sker tilbagebetalingen ved, at de besparelser, som energitiltagene medfører, kanaliseres tilbage i afbetalingen.
  • Derudover tænkes energiprojekterne sammen med den generelle renovering og kvalitetssikring under regionens renoveringsplan, som er planlagt på hospitalerne i de kommende år. 

 ka