DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Holstebro gav ulovlig tilladelse til fiskefarm

KORT NYT22. JUN 2020 10.02

HOLSTEBRO: Det var ikke lovligt, da Holstebro Kommune i 2018 gav landzonetilladelse til at udvide en fiskefarm ved Limfjorden. Det har Planklagenævnet afgjort, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Sagen endte på nævnets bord, fordi en række naboer efter kommunens afgørelse klagede over, at en op til 165 meter lang hal ville gå ud over deres udsigt til fjorden. Klagenævnet har underkendt landzonetilladelse med begrundelsen, at det kun er et mindre byggeri, som er betinget for en eksisterende produktion på et dambrug, som kan godkendes i en landzonetilladelse - et større byggeri kræver en lokalplan.

Samtidig lægger nævnet vægt på, at ejendommen ligger nær kysten i et område med 'væsentligte landskabelige beskyttelsesinteresser'. Økonomiudvalget skal nu tage stilling til, om kommunen vil lave et kommuneplantillæg og en lokalplan, som kan give tilladelse til fiskeopdræt i kystområdet.

eo