Holbæk får millioner til flere pædagoger

KORT NYT19. DEC 2019 11.59

HOLBÆK: Holbæk får også del i Socialministeriet pulje på i alt 760 mio. kr. til institutioner med 0-2 årige udsatte børn. Holbæk får 11 mio. kr. til seks børnehuse/institutioner, der er øremærket til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter, som kan give mere tid til det enkelte barn og familie og dermed sikre en mere helstøbt indsats over for de udsatte familier.

Puljen er en del af det såkaldte 1.000 dages program, der har til formål at give børn fra sårbare familier en bedre start på livet.

- Det er en fantastisk julegave, at vi har fået puljemidlerne til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Dermed kan vi støtte yderligere op omkring vores små udsatte og sårbare børn. Nu er der mulighed for at sætte ind i en i forvejen krævende hverdag for nogle af vores børnehuse og institutioner. Flere ansatte betyder, at der er mere tid til det enkelte barn og til den enkelte familie, og det giver en bedre pædagogisk indsats i hverdagen, siger Susanne Utoft (Loklliste), formand for udvalget for børn og skole.

ibs

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt