Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hør de anbragte børn ad

DEBAT I dag – på Anbragte Børns Dag – vil jeg opfordre til, at vi fremover hører børnene selv, når de skal flyttes fra det sted, de bor, lyder meldingen fra Socialpædagogernes formand
2. APR 2012 9.57

Af Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Når en kommune beslutter at flytte et anbragt barn fra det opholdssted eller døgninstitution, barnet har været anbragt på, oplever 42 pct. af institutionerne, at kommunerne ikke taler med barnet om det. Det viser en undersøgelse, Socialpædagogerne sammen med LOS (Landsforeningen af Opholdssteder) og FADD (Foreningen af Danske Døgninstitutioner) har gennemført blandt institutionsledere på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og unge.

44 pct. af institutionerne svarer, at kommunerne undlader at høre den unge over 12 år. 37 pct. af dem har oplevet, at kommunerne kun 'i nogle' eller 'ingen tilfælde' indhenter samtykke fra forældrene til en flytning. Og hver tredje institution har oplevet ikke at blive hørt som anbringelsessted.

Og det er trist læsning, at kommunerne ikke bare tilsidesætter intentionen i loven, men også barnets retssikkerhed. Børn over 12 skal høres ved en ændring i deres anbringelse. Og jeg synes også, vi bør høre børn under 12 år om deres syn på deres eget liv og barndom. I dag er det 2. april – Anbragte Børns Dag. Og jeg synes vi skal bruge den anledning til at minde hinanden og kommunerne om, at vi har en særlig forpligtelse over for børn, der af den ene eller anden grund ikke kan vokse op hjemme hos mor og far. Vi skylder dem at lytte til dem.

Jeg fik som led i Børnerådets store interview-undersøgelse for nyligt overrakt en række gode råd til os Socialpædagoger fra en række anbragte og tidligere anbragte børn. Og her var et af de helt centrale råd, at vi skal blive bedre til at lytte til børnene selv. Og det gjorde indtryk på mig, at de anbragte børn ikke oplever sig hørt.

Undersøgelsen viser også, at 65 pct. af institutionerne har set eksempler på børn/unge, der har boet flere forskellige steder i løbet af et år. 92 pct. svarer, at de får børn/unge ind, der burde have været anbragt tidligere. 78 pct. svarer i den forbindelse at disse børn/unge har større problemer end tidligere. Og 45 pct. af de adspurgte svarer, at kommunen – i ingen eller nogle tilfælde – har orienteret barnet/den unge om ankemuligheder.

Igen vil jeg i dag opfordre til, at børnene fremover bliver hørt, når de flyttes fra det sted, de bor.

Af Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne