DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Hjørring arbejder på at flytte Natura 2000-område

KORT NYT19. DEC 2019 12.30

HJØRRING: Et stort, borgerligt mindretal i byrådet i Hjørring lykkedes ikke at få flertallet med på her og nu at få flyttet det EU-udpegede Natura 2000 område ved Lønstrup Klint, hvor flere sommerhuse er i fare for at styrte i havet. Natura 2000 beskytter den unikke klint syd for Lønstrup og forbyder såkaldt hård kystsikring med granitsten. Blød kystsikring med sandfodring er tilladt, men meget dyrt, skriver Nordjyske.

Borgmester Arne Boelt (S) pegede på, at den slags beslutninger bør behandles gennem et udvalgsarbejde, hvor embedsmændene undersøger sagen, før den forelægges politikerne, og pegede på, at det kan tage ti år, før Folketinget og EU-kommissionen når frem til en afgørelse.

Sagen blev trukket tilbage i teknik- og miljøudvalget til behandling på 'et oplyst grundlag', efter en stemmefordeling på 15-12 - og en, der udlod. Mindretallet bestod af V-K-DF-grupperne, mens Jørgen Bing (SF) undlod at stemme.

ka